ORGANISATIE


Kamer van Koophandel Gelderland
nummer 9101583
Bestuur  
p/a Esdoornlaan 5
6721 CG Bennekom
info@hibhoppers.nl
0318-653798
€ 48 per kwartaal, over te maken naar:
NL67INGB0007839809     
t.n.v. Stichting Hibhoppers te Bennekom
Verkrijgbaar bij het secretariaat
Helma Bod
“De Aanloop”
Hooilandplein 1
6708 TR  Wageningen, wijk Noordwest
maandagochtend 10.45 - 11.45 uur
: vacant
: vacant
: Gerard Vogel
: Dik de Lange

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Deelnemersadministratie
Secretariaat
Contributie
Privacy verklaring
Sportleiding
Sportzaal
 
Sporturen
Stichting